A EVOLUCIÓN NATURAL DE XUNTOS...

07.02.2015 17:23

Como membro Fundador e Testemuña Inevitable da nosa evolución como Movemento Cidadán, creo firmemente que estamos onde debemos estar e facendo o que se debía facer...

XUNTOS naceu fai 6 meses como un movemento Cidadán, cun único Nexo de Unión.. A indignación polo que estaba sucedendo e a Necesidade de facer algo máis que falar sentados nun Bar ao redor dun Pack de Cervexas....

En XUNTOS entendemos que malia as nosas diferenzas, había motivos necesarios para entendernos...e é que embaixo da casca, todos compartiamos as mesmas preocupacións...e curiosamente esas DIVERXENCIAS IDEOLÓXICAS sumaban cando se orientaban en prol dun obxectivo común..A REXENERACIÓN POLÍTICA...a través da UNIÓN CIDADÁ.

As IDEAS debían ser defendidas por acima das Ideoloxias...Que as Cores non eclipsasen o Contido...

Deste xeito profesionais de distintos sectores e xente varía sumamos forzas nun proxecto PLURAL, PARTICIPATIVO e NON PARTIDISTA, un Proxecto que só podía funcionar si cimentábase sobre o SENSO COMÚN e a VONTADE DE ENTENDERSE...

UN PROXECTO DIVERXENTE.......

Partimos de moitas premisas e sobre o camiño fomos contrastandoas...aprendemos a través da Experiencia que os Este-reotipos case nunca son acordes á Realidade, e que os que máis ruído fan, non sempre son maioría....senón mais mobilizados, ou en mellor posición para influenciar...

Entre as DOGMAS que compartimos estaban:

A) Os políticos son Todos uns CORRUPTOS....

B) O Sistema non serve, hai que desechalo....

A través da Experiencia, tivemos que repensar algunhas Ideas Inamovibles. Aínda que é Incuestionable que a CORRUPCIÓN esta Instalada no noso sistema Político e Contrólao...Tamén é certo que existen políticos decentes que ansían o cambio, e que se senten Frustrados ao sentirse atados de pés e mans ante o que esta sucedendo...

O transacurso de 40 anos de Bipartidismo permitiu que as Cúpulas tecesen unha Rede Corruptiva, financiada pola Banca e as Multinacionais que fixeron que a Política vire en torno aos seus Intereses, no canto dos Cidadáns...Digamos que no canto de TRABALLAR PARA NÓS...Nós pasamos a TRABALLAR PARA ELES...!!!

Esta Rede pervive e crece en base a un Principio, "CALQUERA QUE QUEIRA ASCENDER EN POLÍTICA DEBE SER MERCABLE", debe Ensuxarse previamente, para asegurar a súa Complicidade co Sistema...para que SI TÍ FALAS..EU TAMÉN!!! e de aí o "E TÍ MÁIS"

Así que, percorrendo o camiño, coñecemos infinidade de Políticos Honrados, xente que simplemente, entrou en Política cunha Vocación, uns Ideais para mellorar a Sociedade, traballar polo Interese xeral e brindarnos a todos un Futuro Mellor...

Xente de Novas Xeracións que ve Frustrado o seu Soño entre Cúpulas Corruptas e Inmovilistas que nin fan, nin deixan facer..... e Xente de Novas Formacións, moitas veces de Orixe Cidadá...Xente cuxos movementos non participan desa Corrupción...

En XUNTOS entendemos Fundamental que si nalgún momento xurdise un Corrupto dentro deses movementos, terían que botalo Fora e denuncialo ante a Xustiza...xa que si unha mazá podrecida non se extirpa contamina ao resto...

Isto é o que ocorreu co Bipartidismos e os demais Partidos Tradicionais que lles acompañaron no seu periplo a través de Pactos e acordos...que non o acoutaron e "DAQUELES POS VEÑEN ESTES LODOS!!!"

Calquera Partido Novo ou Tradicional pode dar por feito, que senón limpa a súa casa..XUNTOS ACTUARA EN CONSECUENCIA...!!!!

Outro DOGMA que tivemos que repensar, foi o do Sistema....a estas alturas, creemos que o sistema non é Insalvable, senón mais ben CORROMPIDO. Depende dunha tremenda Regeneración e Actualización...Xa que os beneficiarios do Sistema Corruptivo, encargáronse de conservalo Inmovilista e Pechado, unha habitación onde non corre o aire..unha Festa entre amigos...onde só pódese entrar con Invitación...!!!

Creemos que para poder actuar sobre o Sistema, é indispensable primeiro, facer unha Limpeza Profunda, unha Criba Política de magnitudes considerable.. Necesitamos Limpalo primeiro para poder engrasar despues, para poder entender e ver con claridade que padece o doente...e aínda que algúns cambios son evidentes outros os descubriremos a medida que profundemos no problema...

É necesario Actualizar a Constitución, realizar as mudas oportunas, desechar o que non serve e incorporar novas medidas, crear un sistema de Igualdade de Oportunidades e Dereitos, onde todos os cidadáns poidan prosperar polo seu propios medios, sen competencias desleales, nin trabas insalvables...onde a política sexa unha ferramenta en favor do cidadán...un garante de Prosperidad e Dereitos Fundamentais...Un sistema ben estructurado onde os Dereitos e as Obrigacións formen unha Sinergia que avale o estado de Benestar...

Separar os Poderes, como garante dunha Lei que sexa acorde á Xustiza..e non como moitas veces ocorre..."QUE NIN A LEI COÑECE Á XUSTIZA, NIN A XUSTIZA SABE DE LEI..."

Só así se poderán facer leis a medida, acordes ao seu Fin: A XUSTIZA...porque leis sobran...

A XUSTIZA é unha cuestión de Calidade e Concreción, non de Cantidade e Ambigüedade...iso non é Xustiza, é idear un sistema sempre salvable a favor de quen teñen a Tixola polo Mango...

Reducir Administracións, cortar eses círculos viciosos xeradores de Despilfarro e Amiguismo...círculos que sabotean a prosperidad ao ter que pagar demasiados peaxes para avanzar con medidas necesarias....

ETC, ETC, ETC, ETC, ETC..............................

Por iso XUNTOS, evoluciono polo Camiño...seguimos sendo NON PARTIDISTAS, xa que Non Apoiamos a Ningún movemento concreto, mantémonos Neutros nese senso...Considerámolo necesario para poder levar a cabo o noso Labor de Unión e Denuncia....Non somos un Partido, non nos presentamos a eleccións, non buscamos un rédito Económico, unha tajada polo noso labor...non COMPETIMOS POR UN VOTO...seguimos facendo o noso traballo como ata agora porque creemos que XUNTOS É NECESARIO e ó OBXECTIVO É FUNDAMENTAL..!!!

E todo iso malia que na nosa natureza de sumar habemos ir incorporando Cidadáns de distintas Militancias, xente honrada que trata de CAMBIAR O SISTEMA DENDE DENTRO, MENTRES XUNTOS FAINO DENDE FÓRA...xente que malia as súas diferenzas ideolóxicas e militantes atopan en XUNTOS un lugar onde entenderse e colaborar para conseguir o Obxectivo Común.., Xusto Aquilo..!!!! que non se atopa en POLÍTICA...!!! Onde se desgreñan por un Voto, onde cando o da Oposicion fai algo, SEMPRE ESTA MAL, AÍNDA QUE O PROPUXEMOS NÓS ANTES!!!..., onde os Intereses partidistas priman sobre os Xenerais..onde se Compite de forma Desleal, porque o Importante é chegar, e non como se chegue..Onde cando chegan, só trátase de manterse e que non te derriben...

En XUNTOS non ocorre isto, porque nós non competimos...o que fica eiquí é porque cre niso, o que fica eiquí sabe que pola nosa natureza, si torce o enderezamos...O que fica eiquí actúa dende o Senso Común e non dende unha Bandeira...O que fica eiquí, sabe que salvando matices a todos preocúpannos as mesmas cousas...O que fica eiquí sabe que si alguén dentro do seu partido non actúa de Forma Legal, XUNTOS non deixara Títere con cabeza...

XUNTOS é o exemplo de convivencia que debe ser a Política...Todos remando dende as súas cores en favor do Interese Xeral...

En XUNTOS, "UNIMOS", non "ABSORBEMOS", de hai, que en XUNTOS non nos preocupe que alguén milite aquí ou alá, si é Honrado, non é INCOMPATIBLE, senón mais ben COMPLEMENTA NOSA EFECTIVIDAD...E A SÚA PROPIA....

Atacamos o sistema desde dúas frontes...DENTRO e FÓRA!!!

É por iso, que tanto, Eu, AGAPITO COSTAS, como CARLOS GONZALEZ ARMADA e ALGÚN OUTRO MEMBRO que si o considera oportuno fará Publico o seu nome, decidimos dar un Paso a NIVEL PERSOAL con "Movemento RED",o Partido Político Anticorrupción do Xuíz ELPIDIO SILVA...

Porque entre outras cousas, ante a Actitude non Colaborativa da Fiscalía e a Incapacidade para Unir Certas Plataformas nunha Confluencia Electoral que tivese unha mínima oportunidade de chegar a donde aí que chegar para mudar as cousas...vemos preciso que POTENCIEMOS A NOSA EFECTIVIDAD GOLPEANDO TAMÉN DENDE DENTRO...

Reitérome e deixo por escrito, XUNTOS SEGUIRÁ SENDO O QUE É!!!, como o foi sempre, malia as Incorporaciones de distintas militancias, e estará avalado con nosa Imparcialidad Partidaria e polos nosos FEITOS que Fican e Ficaran aí para ser Xulgados....EIQUÍ SEGUIREMOS SENDO UN PUNTO DE ENCONTRO ENTRE DISTINTAS IDEOLOXIAS para traballar polo Interese Xeral.

XUNTOS E UN CENTINELA DA VIDA POLÍTICA, QUE GOLPEARA ALA ONDE SE ATOPE A CORRUPCIÓN...!!!

Agapito Costas

Presidente Plataforma Ciudadana XUNTOS

Contacto

XUNTOS 607636647 xuntossisepuede@gmail.com